Skip to content

Extra waterberging in De Onlanden

Waterschap Noorderzijlvest wil extra waterberging realiseren in De Onlanden. Het doel is wateroverlast in de regio zoveel mogelijk voorkomen. Dit is nodig, omdat we steeds vaker met heftige neerslag te maken krijgen.

Dinsdagavond 22 maart bespreken we de plannen en de mogelijke maatregelen. Ook leggen we de procedure uit en hoor je hoe we de omgeving betrekken bij het plan. Dit doen we met gesprekken aan tafel en een online panel. Met filmpjes laten we zien waarom er behoefte is aan extra ruimte voor water en welke stappen gezet worden. Je kunt vragen stellen. Dat kan via whatsapp. Het 06 nummer maken we bekend tijdens de livestream.

20.00 Aanvang programma