Skip to content

Presentatie Waterbeheerprogramma 2022-2027

Elke zes jaar maken de waterschappen in Nederland een waterbeheerprogramma. Daarin staat wat we in die periode gaan doen en vooral ook hóe en in welke volgorde. In de afgelopen maanden gingen we in gesprek met inwoners, medeoverheden, andere belanghebbenden, ons bestuur en onze medewerkers. Zo kregen we steeds beter zicht op de doelen en maatregelen voor de komende zes jaar. Die zijn nu opgeschreven in het concept waterbeheerprogramma 2022-2027. Met gesprekken aan tafel, online en op locatie nemen we de bedoeling en inhoud van het waterbeheerprogramma door. Je kunt vragen stellen. Dat kan via whatsapp. Het 06 nummer maken we bekend tijdens de livestream.

20.00 Aanvang programma